.
About us

เราจำหน่ายสินค้านำเข้าจาก USA, UK อาทิสินค้าแฟชั่น, เครื่องสำอาง, สินค้าไฮเทค เรามีสินค้าพร้อมส่ง และรับสั่งซื้อ (Pre- Order) สินค้าจาก USA พร้อมบริการรับขนส่งสินค้ามาทาง Air Cargo ซึ่งมีรอบการขนส่งทุกอาทิตย์ ทางเราจะดูแลสินค้าของท่านจากต้นทางจนถึงปลายทางเป็นอย่างดี เรามีโกดังเก็บสินค้าในเมกา เราจะบริการถ่ายรูปสินค้าให้ท่านดูทุกชิ้นเมื่อมาถึงโกดัง สินค้าทุกชิ้นที่เราจำหน่ายเรามีใบ Invoice ที่ออกโดยผู้จำหน่ายในเมกาให้ท่านตรวจสอบ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราจำหน่ายสินค้าแท้จากเมกา 100%